LiveVHF.no

Politiradio på nett og mobil

Politiet har nå byttet til det nye krypterte nødnettet som offentligheten ikke har tilgang til... Snart alle sendinger er offline.

Har jeg lov til å lytte på politiradio?Haugesund

Lytt til Haugesund PolitidistriktHjelp oss å bli bedre!